På gång

Bokade offentliga arrangemang vår/sommar -22


Tyskland Veddige Buss  27-28 maj

Getterödagen 12 juni

Pride festivalen Varberg 2 juli

Joels Brygga Läjet   tisdagar i juli

Livsvatten festivalen Varberg  10 juli

Allsång FUB gården 20 juli och 3 augusti