Läjet

Träslövsläge "Läjet"

Här är jag född och här bor jag kvar.

Calle  har ett stort engagemang i hembygden, i dess traditioner

historia och kulturspråk.  Detta har resulterat i ett flertal sånger

"Pau Läjesboa" det lokala kulturspråket i Läjet.   

Här ställer Calle frågor "Pau Läjesboa" i SVT På Spåret :)